Umowy i windykacja należności

Ius civile vigilantibus scriptum est.

Prawo cywilne jest tworzone dla osób starannych.

Naszym Klientom oferujemy kompleksową i indywidualnie sprofilowaną pomoc w zakresie:

 • Prawa umów:

  • przygotowujemy, opiniujemy i negocjujemy umowy współpracy handlowej, sprzedaży, najmu, dzierżawy, zlecenia, o dzieło i inne
   vide: prawo autorskie
  • przygotowujemy, opiniujemy i negocjuje umowy o zachowaniu poufności (NDA)
   vide: startupy
  • doradzamy i wspieramy w zakresie stosowania tak zwanych „klauzul niedozwolonych”
   vide: prawo konsumenckie
  • doradzamy i przygotowujemy niezbędne dokumenty w procesie cesji wierzytelności
  • wspieramy w trakcie wykonywania, wypowiadania i rozwiązywania umów, a także odstępowania od nich
  • służymy doradztwem w razie konieczności dochodzenia roszczeń z tytułu niewłaściwie wykonanych umów

 • Regulowania stosunków między wspólnikami spółki cywilnej, w tej dziedzinie proponujemy:

 • Redagowania, opiniowania albo negocjowania wszelkich ugód i porozumień

W zakresie windykacji należności zapewniamy:

 • porady i opinie prawne
 • sporządzanie wezwań i pism procesowych
 • prowadzenie mediacji
 • negocjacje z kontrahentami
 • reprezentowanie Klientów w sprawach przed sądami wszystkich instancji i Sądem Najwyższym
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu egzekucyjnym.