O kancelarii

Wspieramy skutecznie.
Naszym priorytetem jest zadowolenie klientów.
Ufamy, że środkiem do tego celu jest efektywność.
Wiedza.
I doskonała komunikacja z klientem.
W tym stały przepływ informacji.
Optymizm i profesjonalizm.


Jesteśmy pierwszą w Poznaniu kancelarią
wyspecjalizowaną w doradztwie w zakresie własności intelektualnej
oraz ochrony danych osobowych.

Lex neminem cogit ad impossibilia.

Prawo nikogo nie zmusza do rzeczy niemożliwych.

Kancelaria jest ubezpieczona w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku ze świadczeniem pomocy prawnej:

• do wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwoty 100.000 euro (obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych)

• do wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwoty 250.000 euro (dodatkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych)

Działamy zgodnie z zasadami
Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.

Dla zapewnienia naszym Klientom kompleksowej
obsługi prawno-podatkowej w jednym miejscu,
współpracujemy z renomowanymi:

  • rzecznikami patentowymi
  • biegłymi rewidentami
  • księgowymi, doradcami podatkowymi
  • tłumaczami, w tym – z tłumaczami przysięgłymi
  • notariuszami.