Prawo konsumenckie

Wspieramy prawnie zarówno przedsiębiorców sprzedających towary albo usługi konsumentom
(w tym tych, którzy prowadzą działalność w Internecie), jak i konsumentów,
którzy – w ramach roszczeń reklamacyjnych – dochodzą swoich naruszonych praw.

Obowiązująca od grudnia 2014 r. ustawa o prawach konsumenta
i ważna – chociaż kontrowersyjna – nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
w znaczący sposób wpływają na branżę e-Commerce, a stosowanie niedozwolonych klauzul
umownych lub praktyk sprzecznych z prawem nabrało wielu nowych znaczeń.

Nam hoc natura aequum est neminem cum alterius detrimento fieri lucupletiorem.

Albowiem słuszne jest z natury, aby nikt się nie bogacił ze szkodą drugiego.

W zakresie prawa konsumenckiego:

  • analizujemy regulaminy sklepów internetowych i wzorce umów z konsumentami pod kątem ochrony praw konsumenta (w tym także przez pryzmat ewentualnej obecności klauzul niedozwolonych) oraz wytycznych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  • identyfikujemy praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów
  • prowadzimy w imieniu Klientów-osób fizycznych postępowania reklamacyjne i sądowe dotyczące niewłaściwie wykonanych umów sprzedaży, komisu, umów o świadczenie usług turystycznych, telekomunikacyjnych i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.