Prawo autorskie

Doradzamy twórcom w zakresie ochrony ich praw,
a przedsiębiorcom – wydawcom, agencjom reklamowym, agencjom PR,
firmom z branży IT, operatorom internetowym, producentom gier komputerowych
i innym użytkownikom własności intelektualnej – w procesie
zapewnienia im legalnego korzystania z praw autorskich.

Obligatio est iuris vinculum.

Zobowiązanie tworzy więź prawną.

Oferujemy:

  • Oferujemy przygotowanie, opiniowanie i negocjowanie:

    • umów przenoszących autorskie prawa majątkowe
    • umów licencyjnych na korzystanie z utworów.

    vide: umowy i windykacja należności

  • Opiniujemy – pod kątem praw własności intelektualnej – kampanie reklamowe i promocyjne.
  • Audytujemy stan prawny w zakresie praw własności intelektualnej użytkowanych przez przedsiębiorcę, przygotowaną diagnozę rozszerzamy o listę działań naprawczych. Wspieramy naszych Klientów we wdrażaniu tych działań.
  • Reprezentujemy twórców i przedsiębiorców w sporach dotyczących praw autorskich.
Doradzamy

pisarzom,
dziennikarzom,
ghostwriterom,
architektom,
fotografom,
grafikom,
muzykom,
projektantom,
informatykom
i blogerom.