O (nie)przetwarzaniu.

Właściwie każdy wolałby nie przetwarzać. Przetwarzanie wymaga bowiem respektowania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, wprowadzenia (i przestrzegania!) procedur ochrony danych, a także środków informatycznych, organizacyjnych i materialnych. Wymaga też tytułu prawnego do danych osobowych, dopełnienia szeregu obowiązków, staranności i respektowania praw, czyli – generalnie – pewnej uważności w obchodzeniu się ze zbiorem danych. […]

Czytaj więcej