Fundacje i stowarzyszenia. Spółdzielnie socjalne

Wspieramy podmioty ekonomii społecznej.
Doradzamy fundacjom i stowarzyszeniom,
w tym także organizacjom pożytku publicznego,
a także spółdzielniom socjalnym.

Ubi ius, ibi onus.

Gdzie prawo tam i obowiązek.

Oferujemy:

  • zakładanie i likwidację fundacji i stowarzyszeń oraz spółdzielni socjalnych, w tym przygotowywanie albo opiniowanie statutów, aktów fundacyjnych, przeprowadzanie zebrań założycielskich, przygotowywanie uchwał i wzorów dokumentów wewnętrznych
  • bieżącą obsługę prawną fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni socjalnych
  • dokonywanie zmian statutów
  • przygotowywanie dokumentacji rejestrowej i reprezentacja przed organami rejestrowymi, w tym przed Krajowym Rejestrze Sądowym
  • restrukturyzację podmiotów.