Prawo reklamy

Wspieramy i doradzamy agencjom reklamowym i marketingowym,
agencjom PR, firmom kreatywnym, a także organizatorom
programów motywacyjnych albo sponsoringowych.

In dubiis benigniora praeferenda sunt.

W przypadku wątpliwości wybiera się życzliwsze rozwiązanie.

Oferujemy:

  • kompleksowe wsparcie prawne działań reklamowych i promocyjnych
  • opiniowanie materiałów marketingowych na etapie ich projektowania albo wdrażania
  • ocenę ryzyk prawnych związanych z treścią pojedynczych materiałów promocyjnych, reklamowych albo całych kampanii
  • audyt albo zredagowanie dokumentacji kampanii (albo akcji marketingowej) zapewniającej ochronę praw autorskich, ochronę wizerunku, dóbr osobistych, własności przemysłowej i zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych
  • audyt albo zredagowanie regulaminów konkursów, promocji, loterii oraz programów lojalnościowych
  • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów w procesie realizacji kampanii reklamowych i promocyjnych
  • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów sponsoringowych

W kontekście popularnego content marketingu konsultujemy kwestie związane z prawną dopuszczalnością rozpowszechniania niektórych treści reklamowych, w tym treści limitowanych poprzez ustawodawcę, takich jak reklama wyrobów tytoniowych, alkoholi, gier hazardowych, środków farmaceutycznych czy usług finansowych.

Zwracamy uwagę na ograniczenia w zakresie reklamy wynikające z przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.