Funkcjonowanie spółek

Wspieramy w zakresie tworzenia, funkcjonowania i reorganizacji spółek prawa handlowego.

Ius publicum privatorum pactis mutari non potest.

Prawo publiczne nie może być zmienione umowami osób prywatnych.

Zapewniamy kompleksowe doradztwo i wsparcie przy:

  • tworzeniu nowych podmiotów
  • przygotowaniu niezbędnej dokumentacji i reprezentacji w postępowaniach rejestrowych w Krajowym Rejestrze Sądowym
  • bieżącej obsłudze prawnej
  • obsłudze organów spółek
  • redagowaniu i konsultowaniu brzmienia regulaminów organów spółek
  • organizacji i prowadzeniu zgromadzeń wspólników oraz posiedzeń rad nadzorczych i zarządów
  • przygotowywaniu regulaminów wewnętrznych, umów między wspólnikami, umów z członkami organów
  • likwidacji podmiotów.

Nasza ścisła współpraca z doradcami podatkowymi i biegłymi rewidentami pozwala zaoferować Klientom wszechstronną i kompetentną pomoc we wszystkich prawno-podatkowych aspektach funkcjonowania spółek prawa handlowego.